THIS PAGE HAS BEEN DE-ACTIVATED

Enskripsyon:

Zòn egzije yo make ak*.

* non-itilizè
* prenon
* non fami
* modpas
* konfime modpas
* adrès imel
* dat nasens (fòma: AAAA-MM-JJ/1975-11-26)
   aluzyon modpas (nan ka ou bliye'l)

Kontribisyon:

ANTÈMAN - METÒD ANTÈMAN KÒ’W

SÈKÈY - VESO-A NAN KOTE OU ALE

RELIJYON - SEREMONI-A (SI OU VLE) NAN FINERAY OU

ENVITE YO - SA YO OU VLE LA E SA YO OU PA VLE LA

MIZIK - MIZIK PRAL JOUE LÈ OU PATI LAVI SA-A

LEKTI YO - PARÒL E CHANSON MOUN KA FÈ E KI MOUN KA FÈ SA-YO

EPITAF - ENSKRIPSYON NAN NENPÒT KOMEMORATIF

NEKROLOJI - FASON MOUN PRAL SANJE OU

LÒT BAGAY YO - LÒT MATYÈ YO NOU BLIYE