Chèche

Men 'Romel Jean Pierre' soumèt anba Relijyon:

anteman mwen dwe fet ak tout moun e non nan yon relijyon spesyal

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK