Chèche

Men 'Romel Jean Pierre' soumèt anba Lekti:

Nietchez,Victor Hugo,Jhon Brown,Apocalypes....Frank Etienne

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK