Chèche

Men 'Romel Jean Pierre' soumèt anba Lòt Bagay Yo:

nou dwe ajoute kijan e a kile pou anteman ou fini,epi eske ou vle pou moun kriye ouswa chante

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK