Chèche

Men 'Romel Jean Pierre' soumèt anba Nekroloji:

yo dwe sonje mwen tankou yon bon moun,tankou yon diplomate,yon politisyen,epi yon bon artist,epi tankou yon papa pitit ki te renmen pitit li epi kite travay pou yo

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK