Chèche

Men 'Claudel Casseus' soumèt anba Mizik:

fashon matté band,mwen ta renmen gen fanfa,

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK