Chèche

Men 'Steevens Simeon' soumèt anba Epitaf:

mwen santi mwen byen avek lavi mwen paske'm poko mouri e mwen ta renmen avan mwen mouri,pou mwen ta vinn viv pi byen toujou pou mwen fe fanmi mwen viv pi byen ke jan mwen ta'p viv lem pot ko mouri....

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK