Chèche

Men 'Steevens Simeon' soumèt anba Antèman:

Mwen ta renmen le yo finn chante anteman mwen pou yo ekspoze mwen pandan yon nomb d'anner,pou moun ka toujou vizite mwen,menm jan avek tout bel ev mwen yo

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK