Chèche

Men 'Romel Jean Pierre' soumèt anba Antèman:

mwen ta vle ke yo boule mwen e ke yo pran sann mwen pou yo metel li nan yon botey blan

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK