Chèche

Men 'Romel Jean Pierre' soumèt anba Sèkèy:

mwen ta vle nan yon seke rouj nwa,ki fet antyèman an vit

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK