Chèche

Men 'Claudel Casseus' soumèt anba Sèkèy:

fok sèkèy la ta rouj,e puis mwen ta renmen pou sèkèy mwen klimatize pou kom ka toujou rete fre epi mwen ta renmen pou gen yon vit nan sekey la pou tout moun ka wè'm menm apres 30 ane

Gade yon lòt seleksyon o aza

ANTÈMAN
SÈKÈY
RELIJYON
ENVITE YO
MIZIK
LEKTI YO
EPITAF
NEKROLOJI
LÒT BAGAY YO

CHÈCHE ITILIZATÈ YO NAN LÒD ALFABETIK